Aynur Meydam


Haar werk: Schilderijen
Land van herkomst: Nederland


Vanaf haar jeugd heeft Aynur ze al grote belangstelling voor kunst, met name tekenen en schilderen. In 1988 starte ze een cursus schilderen bij een centrum voor kunst en culturele vorming. Vervolgens heeft ze haar vaardigheden uitgebreid op de Amsterdamse vrije kunstacedemie.
Haar passie is om haar schilderijen te exposeren in een kunst gallerij, zodat ze haar hobby kan uitbreiden tot haar werk.






Geen opmerkingen: